Bezpłatna rejestracja

Kursy stacjonarne

Studium Języków obcych WSFiZ prowadzi stacjonarne kursy języka polskiego przeznaczone zarówno dla kandydatów na studia w języku polskim jak również dla wszystkich obcokrajowców, którzy chcą uczyć się języka polskiego jako obcego.

Nasze kursy prowadzone są na czterech poziomach nauczania: A1, A2, B1, B2. Poziomy zostały wyznaczone zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Rok akademicki na Kursach Języka Polskiego Dla Obcokrajowców rozpoczyna się 1 października, trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego i dzieli się na dwa semestry. Każdy semestr składa się z 15 tygodni zajęć.

Program zajęć jest uzależniony od stopnia zaawansowania językowego studenta. W trakcie zapisywania się na kursy student określa swój poziom znajomości języka w oparciu o skalę ESOKJ. Po przyjeździe na kursy, w dniu inauguracji, odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzająca biegłość komunikacyjną kursanta i zapisanie go do odpowiedniej grupy poziomowej.

Rodzaje kursów

  • Kursy przygotowujące do podjęcia studiów w języku polskim
    • Kurs 1-miesięczny
    • Kurs 2-miesięczny
    • Kurs 3-miesięczny
  • Kursy semestralne
  • Kursy roczne