Bezpłatna rejestracja

Jak korzystać z kursu

Nauka w systemie e-learningu jest skuteczna wtedy, gdy przestrzegamy kilku ważnych zasad związanych z kształceniem na odległość.

Zachowaj kolejność lekcji

Lekcje są ułożone w taki sposób aby każdy kolejny temat rozszerzał wiedzę zdobytą w temacie poprzednim. Dlatego zachowanie kolejności lekcji jest bardzo ważne.

Daj sobie czas na naukę

Pamiętaj aby poświęcić każdej lekcji odpowiednią ilość czasu. Staraj się dobrać ilość czasu tak, aby mieć pewność, że dobrze rozumiesz temat. Rób przerwy po każdym trudniejszym rozdziale. Za szybkie tempo nauki może spowodować niedokładne zrozumienie lub zapamiętanie informacji.

Często sprawdzaj swoją wiedzę

W trakcie kursu nie ma nauczyciela, który mógłby sprawdzić, czy dobrze zrozumiałeś temat. Dlatego musisz samodzielnie sprawdzać swoją wiedzę. Służą do tego testy, które znajdziesz przy każdym rozdziale.